Q-factor van een afgestemde kring.
Een afgestemde kring bestaande uit:

Een spoel L (Henry) en een condensator C (Farad) bij bepaalde resonantie frequentie.
f.res=1/(2.pi.Ѵ(L.C))

Voorbeeld:
Een spoel van 0,2 mH is verbonden met een draaicondensator regelbaar van 48.8 pF tot 500 pF.
En een weerstand van 1 Kohm.
De laagste frequentie die we in kunnen stellen is
f.res=1/(2.pi.Ѵ(L.C))

1/(2.pi.Ѵ(0.2 mH * 500 pF))= 503 Khz.

Als we de draaicondensator op 48,8 pF zetten zal de resonantie frequentie 1611 Khz zijn.

f.res=1/(2.pi.Ѵ(0.2 mH * 48.8 pF))

Met deze LC kring is het dus mogelijk om over de hele middengolfband af te stemmen.

Q-factor van een afgestemde parallel kring:
Qp = Rp / XL
Q-factor van een afgestemde serie kring:
Qs = XL / Rs
Voorbeeld:
Q-factor van een afgestemde parallel kring:

Stel de R = 1000 .

XL =2*pi*f*L
Xl = 2*pi*503 Khz*0.2mH=632
.

Qp = Rp / XL =1000/632=1.58 bij 503 Khz.

XL =2*pi*f*L
Xl = 2*pi*1611Khz*0.2mH =2024
.

Qp = Rp / XL =1000/2024=0.494 bij 1611 Khz.
H03 02 004 Q-factor van een afgestemde kring     20211015


.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
jj_03_02_004v