jj_03_02_004v
002

De kring is in resonantie waarvoor geldt
2pi.f = 2000000
De kwaliteitsfactor Q van deze kring is:

a 200
b 20
c 50
d 0.02
003

Een seriekring bestaat uit een spoel van 1 uH met een ohmse weerstand van 0.1 Ohm en een condensator.
De resonantiefrequentie bedraagt 8 Mhz.
De Q-factor van de kring is ongeveer:

a   500
b   50
c   0.1exp-6
d   0.8exp-6
001

Een (ideale) parallelkring is in resonantie.
De weerstand R van 10 Kohm wordt vervangen door een weerstand van 20 Kohm.
De kwaliteitsfactor Q van de schakeling wordt hierdoor:

a   2*kleinder
b   4*groter
c   niet veranderd
d   2*groter
004

De Q-factor van een spoel heeft vooral betrekking op

a   bereikbare selectiviteit
b   hoogst mogelijke resonantiefrequentie
c   eigen capaciteit van de spoel
d   verhouding diameter spoel / diameter draad
005

In het filter zijn de 3 seriekringen in resonantie op de daarbij aangegeven frequenties.
Het filter:

a.  spert 2000 Hz en 4000 Hz
b.  spert 2000 Hz en laat 4000 Hz door
c.  laat 2000 Hz door en spert 4000 Hz
d.  laat 2000 Hz en 4000 Hz door
006

Een spoel van 2µH met een draadweerstand van 0,1 ohm wordt toegepast op een frequentie van 2 MHz.
De Q-factor van de spoel is ongeveer:

a   20 x 106
b   250
c   0,1
d   2,5