001

De kring is in resonatie
Na het sluiten van de schakelaar
a   de spanning U2 groter  en de bandbreedte van de kring groter
b   de spanning U2 kleiner en de bandbreedte van de kring kleiner
c   de spanning U2 kleiner en de bandbreedte van de kring groter
d   de spanning U2 groter  en de bandbreedte van de kring kleiner
002

Een (ideale) parallelkring is in resonantie
De weerstand R van 10 Kohm wordt vervangen door een weerstand van 20 Kohm
De kwaliteitsfactor Q van de schakeling wordt hierdoor

a   2*kleinder
b   4*groter
c   niet veranderd
d   2*groter
003

De kring is in resonantie waarvoor geldt 2pi.f = 2000000
De kwaliteitsfactor Q van deze kring is:
a   200
b   20
c   50
d   0.02
052     Q-factor parallel kring
Qp = Rp / X
004

In de kring wordt de waarde van R gehalveerd.
De bandbreedte wordt hierdoor:

a   4 x zo groot
b   2 x zo klein
c   niet gewijzigd
d   2 x zo groot
005

De kring is in resonantie.
Na het sluiten van de schakelaar wordt:

a   de spanning U2 groter en de bandbreedte van de kring groter
b   de spanning U2 kleiner en de bandbreedte van de kring groter
c   de spanning U2 kleiner en de bandbreedte van de kring kleiner
d   de spanning U2 groter en de bandbreedte van de kring kleiner