001

Een seriekring bestaat uit een spoel van 1 uH met een ohmse weerstand van 0.1 Ohm en een condensator
De resonantiefrequentie bedraagt 8 Mhz
De Q-factor van de kring is ongeveer:

a   500
b   50
c   0.1exp-6
d   0.8exp-6
053     Q-factor serie kring
Qs = X / Rs
002

Drie gelijke spoelen met dezelfde Q-factor worden in serie geschakeld.
Er is geen magnetische koppeling.
De Q-factor van de schakeling:

a   wordt 3x hoger
b   wordt 3x lager
c   wordt 9x hoger
d   blijft gelijk
003

Een kring is in resonantie op een frequentie waarvoor geldt: 2
πf = 10.000 rad/sec.
De kwaliteitsfactor Q van deze kring is:

a.   0.05
b.   0.5
c.   2
d.   20