Audiosignalen
Bloksignaal
De grafische voorstelling in tijd
Gelijkspanningscomponent, grondgolf en zijn harmonischen
Ruis, thermische ruis, via de antenne ontvangen ruis, ruisvermogen per Hz, ruisvermogen in de bandbreedte
1.07 Niet sinusvormige signalen     >>>>>
>>>>>