Ruis, thermische ruis, via de antenne ontvangen ruis, ruisvermogen per Hz, ruisvermogen in de bandbreedte.
Ruis
Ruis is een verzamelnaam voor storingen in communicatie.
Ruis wordt opgewekt in iedere component (vooral halfgeleiders) waar elektrische stroom doorheen vloeit.
Thermische ruis
Thermische ruis is ruis die ontstaat doordat de warmtebeweging van de ladingdragers de stroomsterkte tijdelijk van haar gemiddelde waarde doet afwijken.
Via de antenne ontvangen ruis
Leeswerk als je er zin in hebt-----PA4TIM, PA0MBO
H01 07 005 Ruis     2022 10 27

.

Aangezien het vermogen
P = U2/R is,
is de ruisspanning mede afhankelijk van de belasting.
Het ruisvermogen is dus niet afhankelijk van de weerstand!