Gelijkspanningscomponent, grondgolf en zijn harmonischen.
Gelijkspanningscomponent
Gelijkspanning
Grondgolf
Een grondgolf met een frequentie van 50Hz, amplitude = 100%
Een 3de harmonische f=150Hz met een amplitude die 95% tov de grondgolf.
Een 5de harmonische f=250Hz met een amplitude die 85% tov de grondgolf.
Een 7de harmonische f=350Hz met een amplitude die 70% tov de grondgolf.
Een 9de harmonische f=450Hz met een amplitude die 60% tov de grondgolf.
Stel we beginnen met een golf  [wisselspanning; -stroom]  van 15 Hz uit een generator.
Deze noemen we de grondgolf.
Als we bewerkingen gaan doen, kunnen er harmonischen ontstaan, welke een veelvoud van deze golf zijn.
Dus grondgolf 15 Hz.

Harmonischen:


3x 15Hz   = 45 Hz

5x 15Hz   = 75 Hz

7x 15Hz   = 105 Hz

9x 15Hz   = 135 Hz

De belangrijkste zijn de oneven Harmonischen.
 
 
Harmonischen:
H01 07 004 Gelijkspanningscomponent, grondgolf en zijn harmonischen    2022 10 27

.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
jj_01_07_004v
Een symetrische blokgolf is ook te maken door een aantal sinusvormige signalen samen te voegen.
De harmonischen zijn sinusvormige signalen van een oneven maal grotere frequentie/kleinere periode.
Zo ontstaat is een blokgolf
Figuur 5
Gelijkspanning is een elektrisch  potentiaalverschil  waarbij het potentiaalverschil in de tijd stabiel blijft.
Dit in tegenstelling tot wisselspanning , waarbij het potentiaalverschil meestal met een vaste frequentie  wisselt van richting.
Gelijkspanning wordt opgewekt in bijvoorbeeld een batterij  en zonnecel. 
Wisselspanning wordt meestal opgewekt door rotatie zoals bij een dynamo  of generator.
Wisselspanning is relatief eenvoudig om te zetten naar gelijkspanning door middel van een diodebrug  en een handje vol condensatoren .
Om gelijkspanning daarentegen om te zetten naar een stabiele wisselspanning is meer complexe elektronica  nodig.
Gelijkspanningscomponent bevat een spanning-element,
omdat transport van gelijkspanning  over lange leidingen niet mogelijk is, wordt wisselspanning gebruikt.