De grafische voorstelling in tijd.
Deze spanning is asymmetrisch.
De Periodetijd      = 30ms
De +top                    = 6v
De-top                     = -3v
Positief   =10ms* 6=  60                         1/3*6=  2V
Negatief =20ms*-3= -60                         2/3*-3=-2V
Ugem = pos-neg   = 60-60= 0                   2-2=   0V
Deze stroom is asymmetrisch.

De periodetijd           = 30ms

De +top                    =    5A

De –top                     =   -2A

Positief = 1/3 *  5 =   1.666 A

Negatief= 2/3 *-2 =  -1.333 A

Agem = pos-neg  =   1.666 - 1.333 = 0.333 A

                   
H01 07 002 & 3 Niet sinusvormige signalen     2022 10 27

.
Figuur 1
Figuur 2
jj_01_07_003v