Blokspanningen.
Bloksignaal.
Deze spanning is symmetrisch.
Het resultaat zal altijd nul zijn, omdat onder en boven de nullijn gelijk zullen zijn.

H01 07 002 & 3 Niet sinusvormige signalen     2022 10 27

.
Figuur 1