Blokspanningen.
Bloksignaal.
Deze spanning is symetrisch.
Het resultaat zal altijd nul zijn, omdat onder en boven de nullijn gelijk zullen zijn.

01 07 002 & 3 Niet sinusvormige signalen     20171108
Figuur 1