Opstralingshoek, invloed antennehoogte.
Dode zone en skip distance.
Mulitipadeffecten in ionosferische propagatie, fading.
Atmosferische ruis.
De dode zone
is het gebied die niet meer door de grondgolf wordt bereikt en ook niet via reflecrie.
Tussen de .hop, ligt de dode zone.

Multipad
Is meer dan 1 hop.

Fading
Als de skip verdwijnt, noemen we fading.
Aangezien de lagen in de ionosfeer instabiel zijn, kan het hopeffect zeer snel wisselen,dat noemen we Fading.
Fading is ook het effect van een signaal dat ons via meerdere paden tegelijk bereikt, omdat de signalen een verschillende tijd over hun weg via de ionosfeer hebben gedaan .
Mulitipadeffecten in ionosferische propagatie, fading
Atmosferische ruis
Atmosferische ruis wordt voornamelijk veroorzaakt door bliksemontladingen tijdens onweersbuien. waarbij we de dichtstbijzijnde op onze ontvangers horen als impuls storing gedurende een kort moment.
Onweer op nog grotere afstanden horen we nauwelijks meer als een impuls maar meer als een constante achtergrond ruis.
Opstralingshoek, invloed antennehoogte.
De hoogte van een antenne boven de grond heeft invloed op de opstralingshoek.
Een dipool straalt pas zoveel mogelijk horizontaal als ‘ie minimaal 1/4 λ boven de grond hangt. Hoe lager, hoe hoger de opstraalhoek.

ON9CVD
We kunnen stellen dat een lage antennehoogte weleens waar in alle richtingen energie uitstraalt, maar dat hierbij de sterkste component recht omhoog gericht is. In deze richting straalt de antenne zijn directe veld af, met daarbij opgeteld het veld dat wordt gespiegeld via de aarde.

Dode zone en skip distance
Een signaal kan op een aantal manieren bij de ontvanger komen: direct/grondgolf of via reflectie in de ionosfeer.
De Skip Distance is alleen van belang voor frequenties boven de kritische frequentie en onder de MUF, onder de kritische frequentie worden ze namelijk altijd gereflecteerd, boven de MUF nooit.
De skip distance is de afstand die via een
reflectie wordt overbrugd.
H07 02 004 Dode zone en skip distance     2023 02 08
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
jj_07_02_004v