7 03 Propagatie (VHF en hoger)     >>>>>
Troposfeer
Golfgeleidervorming in de atmosfeer [ducting]
Verstrooing [scattering]
De invloed van de antennehoogte op de overbrugbare afstand [radio horizon]
Temperatuurinversie
Sporadische E-reflectie
Aurorareflectie
Meteoscatter
Maanreflectie [EME]
Thermische ruis van het aardoppervlak
>>>>>