7 02 Propagatie (HF)     >>>>>
Ionosfeerlagen
Kritische frequentie
Invloed van de zon op de ionosfeer
Maximum Usable Frequency [MUF]
Grondgolf en ruimtegolf
Opstralingshoek, invloed antennehoogte
Dode zone en skip distance
Mulitipadeffecten in ionosferische propagatie, fading
Atmosferische ruis
>>>>>