Signaalverzwakking, signaalruisvrhouding.
Zichtbereikverbinding, vrije-ruimtepropagatie.
Kosmische ruis.
of op logaritmische schaal in dB.
Signaal verzwakking:
Treedt op als een signaal door de ruimte van zender naar ontvanger reist.

De signaalruisverhouding:
Is de verhouding tussen het vermogen van het gewenste signaal en het vermogen van de (ongewenste) ruis bij de ontvanger.
De ontvanger kan dit niet van elkaar onderscheiden en versterkt beide.
De signaal-ruisverhouding, SNR:
of S/N (Engels: Signal to Noise Ratio).
Is een maat voor de kwaliteit van een signaal waarin een storende ruis aanwezig is.
De SNR geeft het vermogen (sterkte) van het gewenste signaal in verhouding tot het vermogen van de aanwezige ruis.
Zichtbereikverbinding, vrije-ruimtepropagatie.
Een verbinding over korte afstand of op hogere frequenties maakt vaak gebruik van een zichtverbinding, (de antennes van) zender en ontvanger “zien” elkaar.
Hoe hoger de antennes worden opgesteld, hoe groter de afstand waarover een zichtverbinding mogelijk is (dit is afhankelijk van de kromming van de aarde).
Bij een zichtverbinding is er sprake van vrije-ruimte propagatie, er wordt niets weerkaatst tegen een laag in de ionosfeer of de aarde.

De demping tussen twee rondstralende antennes, zal als de onderlinge afstand verdubbeld wordt, met 6 DB toenemen.

Kosmische ruis:
Kosmische ruis is ruis afkomstig uit het heelal, bijvoorbeeld van de zon en andere kosmische bronnen.
Overheersende ruisbron.
(bandruis t.o.v. ontvangerruis).
De overheersende ruisbron is (afgezien van man made noise, QRM) de atmosferische ruis/kosmische ruis.
Boven een bepaalde frequentie begint ook de thermische ruis van de ontvanger mee te spelen.
H07 01 001 2 Signaalverzwakking, signaalruisverhouding-Zichtbereikverbinding     20201016

.