001

Van een UHF-ontvanger, bedoeld voor inbouw in een satelliet, wordt het ruisgetel bij kamertemperatuur gemeten.
Na lancering van de satelliet blijkt het ruisgetal te zijn veranderd.
Hat ruisgetal na lancering is:

a   hoger omdat de voeding wordt verkregen door zonnecellen
b   hoger door de lagere temperatuur in de ruimte
c   lager door de grote agstand tot aardse stoorbronnen
d   lager door de lagere temperatuur in de ruimte
002

Het ruisgetal van een UHF-ontvanger is:

a. omgekeerd evenredig met de bandbreedte
b. onafhankelijk van de bandbreedte
c. evenredig met de bandbreedte
d. evenredig met het kwadraat van de bandbreedte