Filter in de regellus.
Filter in de regellus
Het filter in de regellus om de oscillator op de juiste frequentie te houden.
XOR –poort
Een OR -poort met alleen een HOOG UIT als 1 van de ingangen HOOG is !!!
Fasedetector met een XOR-poort [filter]
Figuur 1
Figuur 2
H03 07 001 & 2 & 3 & 4 Regellus met fasevergelijkingschakeling   202101015

.