3 07 Phase Locked Loop [PLL]     >>>>>
Regellus met fasevergelijkingschakeling
Regellus met instelbaar deeltal
Filter in de regellus
Modulatie in de VCO
>>>>>