>>>>>   3 07 Phase Locked Loop [PLL]   R
egellus met fasevergelijkingschakeling

                                   >>>>>

 
Regellus met instelbaar deeltal
   
                                   >>>>>

 
Filter in de regellus
   
                                   >>>>>

 
Modulatie in de VCO
   
                                   >>>>>