Modulatie in de VCO.
FM of PM
Als we voor de spanning op de varicap in een oscillator een lf-signaal nemen hebben we een FM-modulator gemaakt.
H03 07 001 & 2 & 3 & 4 Regellus met fasevergelijkingschakeling   202101015

.