3 08 Mengtrap     >>>>>
Mengtrap met transistor , JFET of dioden
Som- en verschilmenging , spiegelfrequentie
Amplitudemodulator
Balansmodulator
>>>>>