>>>>>   3 08 Mengtrap


 
Mengtrap met transistor , JFET of dioden
   
                                   >>>>>

 
Som- en verschilmenging , spiegelfrequentie
   
                                   >>>>>
  Amplitudemodulator

  Balansmodulator
   
                                   >>>>>