Anti-aliasfilter,reconstructiefilter.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aliasing
Aliasing:
Een anti alias filter is een filter dan hogere frequenties in je geluidssignaal tegenhoud.
het verschijnsel dat verschillende signalen bij bemonstering tot hetzelfde resultaat kunnen leiden.
Het gevolg is dat uit het monster niet meer het oorspronkelijke signaal kan worden gereconstrueerd.

Aliasing:
doet zich voor als de bemonsteringsfrequentie niet minstens tweemaal zo hoog is als de hoogste frequentiecomponent in het te bemonsteren signaal.
Er kunnen "echo's" optreden.
Anti aliasing filter:
moet dus voor de ADC geplaatst worden.
Om vervorming te voorkomen wordt alles boven 3000 Hz aan de ingang gewoon weg gefilterd.
H01 10 002 3 4 Minimale bemonsteringfrequentie.     2022 10 27

.