Bemonsteren en kwantiseren
Minimale bemonsteringfrequentie
Anti-aliasfilter,recondtructiefilter
Convolutie [grafische voorstelling]
ADC en DAC
1.10 Digitalisering van analoge signalen     >>>>>
>>>>>