>>>>> 1.10 Digitalisering van analoge signalen

 
Bemonsteren en kwantiseren
 
                                   >>>>>

 
Minimale bemonsteringfrequentie
 
                                   >>>>>

 
Anti-aliasfilter,recondtructiefilter
 
                                   >>>>>

 
Convolutie [grafische voorstelling]
 
                                   >>>>>

 
ADC en DAC
 
                                   >>>>>