Convolutie [grafische voorstelling]
http://nl.wikipedia.org/wiki/Convolutie
Convolutie van twee blokvormige signalen: het resultaat is een driehoekig signaal
Convolutie van een blokvormig signaal (het input signaal) met een impulsvormig signaal. De convolutie is de oppervlakte van de gele figuur.
De bovenstaande animaties illustreren grafisch de convolutie van twee boxcar functies (links) en twee Gaussians (rechts).
In de percelen toont de groene curve de convolutie van de blauwe en rode bochten als een functie van t, de positie die is aangegeven door de groene verticale lijn.
Het grijze gebied geeft het product g(tau)f(t-tau) als een functie van t, dus zijn gebied als een functie van t juist de convolutie is.
vragen >>>
FIR-filter: Finite Impulse Response
Van belang is te weten dat deze filters onvoorwaardelijk stabiel zijn,
d.w.z. het resultaat is bruikbaar ongeacht de aard van het aangeboden signaal.
DAC
Digitaal naar analoog
Zet signaal om naar spanning
belangrijk-spanningsbereik
                - nauwkeurigheid
                 -insteltijd
IFR-FILTER:
Kent terugkoppeling.
Alleen netjes aan de uitgang als de ingang ook netjes is.
01 10 002 3 4 Minimale bemonsteringfrequentie.     20171011
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4