De eenheid volt per meter.
q = lading in C
Hoewel een mooie formule...
Allen voor de zeer geleerden is dit maar interessant....>>>
Elektrische veldsterkte
Wordt uitgedrukt in volt per meter  (V / m).

NB: De elektrische veldsterkte E moet niet verward worden met energie E.

01 03 002 De eenheid volt per meter    20210201

.