Afscherming van elektrische velden.
Kooi van Faraday

is de benaming voor een kooivormige constructie van elektrisch geleidend materiaal zoals
koper of ijzer die er voor zorgt dat statische elektrische velden niet tot binnen de kooi kunnen doordringen. De kooi is wel doordringbaar voor statische magnetische velden zoals het aardmagnetisch veld. De kooi biedt bescherming tegen statische ontladingen zoals bliksem.
jj_01_03_002v
H01 03 02 Afscherming van elektrische velden     2022 10 13
.
Figuur 1
Figuur 2
Afscherming van elektrische velden
Een elektrisch veld kan worden afgeschermd door er een geleider naast/omheen te plaatsen die met de massa verbonden is. Bijvoorbeeld de buitenmantel van een coaxkabel.