1.04 Magnetisch veld      >>>>>
Magnetisch veld om stroomvoerende geleider
en van een spoel

 
  
                                   >>>>>

 
Afscherming van magnetische velden
  
                                   >>>>>