Magnetisch veld om stroomvoerende geleider en van een spoel
Afscherming van magnetische velden
1.04 Magnetisch veld     >>>>>
>>>>>