001

Wat doet de kooi van Faraday?
jj_1_03_002v
002

De ontvangst van 2-metersignalen in een betonnen gebouw is slechter dan daarbuiten, omdat:

a   het betonijzer een min of meer gesloten ruimte vormt
b   het betonijzer geaard is
c   het beton radiogolven niet doorlaat
d   beton een slechte geleider is
003

Om het elektrische veld tussen twee geleiders af te schermen van de omgeving dient men:

A. één van de geleiders te aarden
B. tussen de geleiders een condensator aan te brengen
C. om beide geleiders samen een omhulsel van metaal aan te brengen   
D. om beide geleiders samen een omhulsel van een isolerende stof aan te brengen