H14_Naschrift
001

Om een radioverbinding te maken naar Australië via de ionosfeer te maken, kan de golflengte van het signaal zijn:

a   2 m
b   20 m
c   20 cm
d   2 cm
002

Het houden van radiowedstrijden (contesten) is niet toegestaan in de frequentieband:

a   3.5-3.8 Mhz
b   7.0-7.1 Mhz
c   10.1-10.15 Mhz
d   1.81-1.85 Mhz
003

Een 100 Watt zender werkt op de 10-meterband met een verticale antenne.
Het bereik van de grondgolf is ongeveer:

a   200 km
b   20 km
c   2000 km
d   2 km
004

De stroom die een gelijkstroomvoeding levert wordt met een universeelmeter gemeten.
De meter gedraagt zich als een:

a   isolator
b   weerstand met lage waarde
c   ideale geleider
d   weerstand met hoge waarde
005

Elektromagnetische golven met een frequentie van ongeveer 1,8 MHz:

a   zijn uitermate geschikt om afstanden van meer dan 10.000 km te overbruggen
b   worden gereflecteerd als gevolg van temperatuurinversie
c   geven bij afstanden van meer dan 500 km in het algemeen 's nachts een betere ontvangst dan overdag
d   worden niet gereflecteerd door lagen in de ionosfeer