004

De stroom die een gelijkstroomvoeding levert wordt met een universeelmeter gemeten.
De meter gedraagt zich als een:

a   isolator
b  
weerstand met lage waarde
c   ideale geleider
d   weerstand met hoge waarde
H14_Naschrift