005

Elektromagnetische golven met een frequentie van ongeveer 1,8 MHz:

a   zijn uitermate geschikt om afstanden van meer dan 10.000 km te overbruggen
b   worden gereflecteerd als gevolg van temperatuurinversie
c  
geven bij afstanden van meer dan 500 km in het algemeen 's nachts een betere ontvangst dan overdag
d   worden niet gereflecteerd door lagen in de ionosfeer
H14_Naschrift