003

Een 100 Watt zender werkt op de 10-meterband met een verticale antenne.
Het bereik van de grondgolf is ongeveer:

a   200 km
b  
20 km
c   2000 km
d   2 km
H14_Naschrift