001

Twee stukken coaxkabel met een lengte van elk 0.25 Labda
en een impedantie van 70 Ohm zijn in serie geschakeld
De SGM, welke is gemaakt voor 50 Ohm geeft een staandegolfverhouding aan van ongeveer
a   2.8
b   1.0
c   2.0
d   1.4
002

Van elke coaxkabel is de karakteristieke impedantie en de elektrische lengte gegeven
De staandegolfmeter [SGM], welke is gemaakt voor 50 Ohm, geeft ongeveer aan

a   2.0
b   1.4
c   1.0
d   0.7
003

Een staandegolfmeter [SGM] voor 70 Ohm is opgenomen in een antennekabel van 70 Ohm
Bij welke afsluitimpedantie wijst de meter 1 aan?

a   niet afgesloten
b   kortgesloten
c   70 Ohm
d   50 Ohm
060     SGV
004

De coaxkabel heeft een karakteristieke impedantie van 70 Ohm en een elektrische lengte van 0.25 golf.
De staandegolfmeter (SGM), welke is gemaakt voor 50 Ohm, wijst ongeveer aan:

a   2.0
b   1.4
c   0.7
d   1.0

005

Een staandegolfmeter voor 50 Ω is aangesloten tussen een zendontvanger en een 50 Ω coaxiale kabel met antenne.
De aanwijzing is 1:
Dit betekent dat:

a   uitgangsimpedantie van de zendontvanger 50 Ω is
b   voor/achter-verhouding van de antenne goed is
c   demping van de kabel minimaal is
d   antenne aangepast is aan de kabel
006

Indien een 3 -30 MHz staandegolfmeter op UHF wordt toegepast dan zullen aflezing
en nauwkeurigheid:

a  alleen kloppen indien de aanwijswaarden met 10 vermenigvuldigd worden
b. alleen kloppen indien de aanwijswaarden door 10 gedeeld worden
c. geheel niet betrouwbaar zijn
d. voldoende betrouwbaar zijn
007

Een staandegolfmeter, opgenomen in de antennekabe! van een zender, geeft een indicatie van de:

a. antenneversterking
b. uitgangsimpedantie van de zender
c. gereflecteerde energie
d. golflengte van het uitgezonden signaal
008

Een 50Ω staandegolfmeter (SWR) is met 50Ω coaxkabels van elk 5 meter geschakeld tussen de zender en de belasting X.
In X bevindt zich een:

a   weerstand
b   kortsluiting
c   afgestemde kring
d   open einde
SGM= RL/Rz
SGM= RL/Rz
009

Een voedingslijn met een electrische lengte van ¼ golflengte is aan het einde kortgesloten.
De ingangsimpedantie ZI is:

a   zeer laag
b   zeer hoog
c   12.5 ohm
d   50 ohm