012

Een 50 Ohm staandegolfmeter is met coaxiale kabels van 50 Ohm opgenomen tussen een zender en een antenne.
Deze meter geeft een SWR van 20:1 aan.
Dit betekent dat:

a   zender juist is aangepast
b   zender veel vermogen levert
c   antenne juist is aangepast
d  
antenne zeer slecht is aangepast
060
SGM = RL/Rz