Internationaal Spellingsalfabet.
vragen >>>
Een registratie in de categorie N voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs wordt door Agentschap Telecom uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:
Leeftijd tenminste 12 jaar en geslaagd voor het examen N

Een registratie in de categorie F voor het doen van onderzoekingen door radiozendamateurs wordt door Agentschap Telecom uitgevoerd onder de volgende voorwaarden:
Leeftijd tenminste 14 jaar en geslaagd voor het examen F
11 01 001 & 002 & 003 Nationale en internationale  procedures     20171025
Figuur 1