Eerste symbool:
Modulatievorm van de draaggolf.

A: Dubbelzijband,
C:
F: Frequentie/fase modulatie,
G: Fasemodulatie
H:
J: Enkelzijband, onderdrukte draaggolf.
P:
R: Enkelzijband met gedeeltelijke onderdrukking of draaggolf met variabel nivo

Tweede symbool:
Type signaal, dat de draaggolf moduleert.

1: Een enkel kanaal met niet-analoge informatie, waarbij GEEN
    gebruik wordt gemaakt van een modulerende draaggolf.

2: Een enkel kanaal met niet-analoge informatie, waarbij WEL
    gebruik wordt gemaakt van een modulerende draaggolf.

3: Een enkel kanaal met analoge informatie.

Derde symbool:
Soort informatie, welke uitgezonden wordt.

A: Morse-telegrafie bestemd om op het gehoor opgenomen te worden
B: Telegrafie bestemd voor automatische ontvangst
C: Beeldtransmissie
D: Datatransmissie
E: Telefonie
F: Televisie

Toegestane klassen van uitzending:

Door middel van spraak:                                 A3E, H3E, J3E, R3E, F3E, G3E
Door middel van Morse-telegrafie:                  A1A, A2A, F1A, F2A, J2A, G1A, G2A
Door middel van automatische telegrafie:      A1B, A2B, F1B, F2B, J2B
Door middel van data-overdracht                   F1D, F2D, P2D
Door middel van Beeldoverdracht    Fax        A1C, A2C, A3C, J2C, J3C, F1C, F2C, F3C
                                                         SSTV     G1C, G2C, G3C
                                                         ATV        A3F, C3F, F3F
KLASSE VAN UITZENDING
H11 01 004 KLASSE VAN UITZENDING.     20211016

.