Universeelmeter [digitaal en analoog].
Staandegolfmeter.
Frequentieteller.
Spectrumanalyser.
Signaalgenerator.
Oscilloscoop.
Kunstantenne [dummy load].
HF vermogensmeter.
Universeelmeter (digitaal en analoog)
Wordt gebruikt om:
· Spanning over een componenten te meten, wordt parallel aan het component aangesloten en is dan zeer hoogohmig.
· Stroom te meten op een bepaalde plek in een schakeling, wordt daar dan in serie aangesloten en is dan zeer laagohmig.
· Om weerstand te meten, stuurt daarvoor een bekende spanning door die (losse) weerstand en meet dan de bijbehorende stroom die loopt
  Via R = U/I is dan de weerstand bekend
Staandegolfmeter
Een staandegolfmeter meet het naar de antenne gestuurde vermogen en het teruggekaatste vermogen van de antene terug naar de zender. De verhouding van deze twee metingen resulteert in de staandegolfverhouding
Frequentieteller
Wordt gebruikt om de frequentie van een zender of oscillator te meten.
Telt het aantal keren dat de sinus hoog is per seconde.
Spectrumanalyser
Een SA geeft van een stukje frequentiespectrum het ontvangen signaal in kleine stapjes weer, waardoor je in een grafiek het frequentiegebruikt kunt aflezen
De aflezing is gecalibreerd, dus ook de verhoudingen van signalen zijn zichtbaar.
Signaalgenerator
Een signaalgenerator wekt een sinusvormig signaal op met een bepaalde frequentie en grootte.
Oscilloscoop
Een oscilloscoop laat de golfvorm van het ingangssignaal zien. Hier zijn de tijdbasis en maximum amplitude instelbaar.
Kunstantenne [dummy load]
De dummyload is een “nep antenne” die een antenne met een 50 ohm impedantie simuleert, maar alle energie in warmte omzet en dus niet straalt. Bedoeld voor metingen aan zenders, waarbij je dus geen signaal de ether in wilt sturen (wat anderen zou kunnen hinderen).
HF vermogensmeter
een voorbeeld...
08 02 001 Meters     20200525

.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8
Figuur 9
Figuur 10
Figuur 11