9 01 Storing in apparatuur     >>>>>
Blokkering [werkpuntverschuiving]
Interferentie met het gewenste signaal
Intermodulatie
Laagfrequentdetectie
>>>>>