Kwartgolf lijn als impedantietransformator  [Zo2  = Zin * Zuit]
Antenne aanpassingseenheid.
 
STUB
Kwartgolf lijn als impedantietransformator.

Een vrij opgestelde halve Golf dipoolantenne heeft in het voedingspunt op de resonantiefrequentie een impedantie van ca. 70 Ω.
Worden aan de dipoolantenne directors en reflector toegevoegd om er een yagi  van te maken, dan daalt de impedantie in het voedingspunt drastisch.
Voor antennes in het bereik 50...500 MHz moet je denken aan waardes tussen 25 - 35 Ω (28 Ω voor de 70 cm band).
De 50 Ω impedantie van je transciever wijkt flink af van de antenne impedantie.

Er moet worden aangepast.
Antenne aanpassingseenheid:
Een antennetuner zorgt ervoor dat het stuk voedingslijn tussen zender en antenne-tuner goed afgestemd is.
Zo zorg je er in ieder geval voor dat je zender een juiste aanpassing ziet.
Hierdoor geeft hij geen onnodige stoorsignalen af, regelt hij niet terug en gaat ook niet door een misaanpassing kapot.
Een goed afgestelde antenne tuner past de impedantie van de aangekoppelde antenne dusdanig aan, dan de zender een impedantie van 50 ohm ziet.
Verder past de tuner de reactantie van de antenne aan, zodat deze voor de zender de juiste lengte lijkt te hebben.
Beide gebeuren overigens tegelijk.

De antennetuner plaats je zo dicht mogelijk bij de antenne.
Mantelstroom
Er ontstaat een potentiaalverschil tussen de mantel en nul of aarde door inductie van de stroomgeleiders.
De genoemde "mantelstroom" ontstaat op 't moment dat die kan gaan weglekken
MantelstroomFilter
Het meest eenvoudige is om een stuk coax kabel RG58 te nemen en deze circa 6-8 keer door een ferrietring te halen, om deze vervolgens diagonaal over te steken en retourgewijs verder te wikkelen.
H06 03 004 Antenne aanpassingseenheid     20220225
Om een laagohmige antenne aan te passen aan een hoogohmige voedingslijn wordt een STUB toegepast
Wat is juist?

lengte 1 1/4 golflengte   einde A open
Om een hoogohmige antenne aan te passen aan een voedingslijn met een lagere impedantie, wordt een STUB toegepast
Wat is juist?

lengte1= 1/4 lambda  einde A kortgesloten
Halve golf lijn als impedantietransformator.
Aanpassen van een symetrische antenne
aan een a-symetrische kabel
met een 1/2
λ-balun.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 6
Figuur 5
Figuur 7
Figuur 8
Figuur 9
Figuur 10
jj_06_03_004v
Figuur 4
Hoogohmige antenne = eind gevoede antenne...
voedingslijn zit aan het eind in de afbeelding
(2 isolatoren boven voedingslijn)
Laagohmige antenne= dipool midden gevoed...
voedingslijn zit in het midden
(isolatoren zitten links, midden en rechts)