Verkortingsfactor.
Staande Golf Verhouding  [SGV = Zbel/Z0] of SGC = Z0/Zbel].
Verliezen.
Verkortingsfactor.
De verkortingsfactor is vooral bepalend voor de lengte van de open voedingslijn.
Wanneer je een open voedingslijn gebruikt, dan is de lengte van de dipoolantenne van minder groot belang.
Tweemaal 19, 20 of 21 meter zal niet zo heel veel uitmaken.
De lengte van de open voedingslijn is zoals opgemerkt bepalend voor de impedantie aan het einde van de voedingslijn.
10 of 20 cm kan al veel verschil uitmaken of je afstemming verkrijgt op bepaalde amateurbanden.

Staande Golf Verhouding:
Als twee golven van gelijke frequentie en amplitude met elkaar interfereren, ontstaat een staande golf.
Zo doen de heengaande en gereflecteerde golf over een verliesvrije transmissielijn gedeeltelijk een staande golf ontstaan.


06 03 002 & 3 Verkortingsfactor-Balun.     20190914
Figuur 1
Staande Golf Verhouding:
De staandegolf verhouding in een antennekabel wordt bepaald door:

de mate waarin de zendantenne-impedantie afwijkt van de karakteristieke impedantie van de kabel