Open lijn.
Coaxiale kabel.
Golfpijp.
Website
Coaxiale kabel
Coaxiale kabel is dus tegenwoordig de standaard, niet enkel omdat hij gemakkelijker is in het gebruik, maar ook omdat zijn karakteristieke impedantie van 50 Ohm ( of 75 Ohm voor coax voor TV-toepassingen ) ongeveer overeenkomt met de impedantie van een gewone open dipool.
Om misverstanden te voorkomen:
Sommigen beweren dat de coaxkabel een bepaalde lengte moet hebben "om te werken". Als je antenne een impedantie heeft van 50 Ohm en dus een lage SWR vertoont, is dat onzin: de lengte van de voedingslijn is dan irrelevant voor de SWR.
Dat wil niet zeggen dat je je coax ongestraft veel langer mag maken dan nodig, want in een langere kabel ga je hoe dan ook meer vermogen verliezen.
Enkel in geval van een slecht aangepaste antenne, dus bij een hoge SWR, kan de lengte van de voedingskabel een effect hebben.
Dan wordt die eigenlijk een onderdeel van de antenne. Je moet dan niets doen aan de lengte van de coaxkabel, maar zorgen dat de SWR van je antenne verbetert. Het is immers de bedoeling dat je signaal door de antenne wordt uitgestraald en niet door de transmissielijn en zo extra storingen veroorzaakt.

Coaxkabel van goede kwaliteit - dus met een goede afscherming - kan je "overal" leggen: onder de grond, langs een metalen mast of dakgoot enz..
Open lijn.
In principe geeft een symmetrische voedingslijn ( "twinlead" of “kippenladder” ) veel minder verliezen dan coaxiale kabel, zeker op de hogere frequenties of als je met een slechte SWR moet werken.
Symmetrische of "open" voedingslijn kan je gemakkelijk zelf maken:
-in een smalle 300
-versie.
-een bredere 450
-versie die meer bij zendamateurs gangbaar is.
Golfpijp.
Een golfpijp is een metalen buis, met meestal een rechthoekige doorsnede, die wordt gebruikt om hoogfrequente elektromagnetische energie (golven) te transporteren.
Als gevolg van het skineffect zijn metalen bij zeer hoge frequenties zeer slechte geleiders voor elektromagnetische golven.
Anderzijds zullen opvallende golven niet in het metaal doordringen, maar gereflecteerd worden.
Hiervan wordt gebruikgemaakt in golfpijpen.
De golven kunnen namelijk wel worden geleid door een diëlektricum dat door metalen geleiders begrensd wordt.
De golven worden van wand naar wand gereflecteerd en zijn als het ware in de metalen buis "opgesloten".
De afmeting en de vorm van de golfpijp is bepalend voor de optimale frequentie die geleid kan worden.
Meestal is de breedte van de pijp een vierde van de golflengte van de gewenste golf.
De hoogte van de golfpijp en een eventueel aanwezig diëlektricum (bijvoorbeeld droge lucht of vacuüm) is bepalend voor het maximale vermogen dat kan worden getransporteerd.
Vanwege de hoge frequenties en de veelal hoge vermogens die getransporteerd worden, is een lekkende golfpijp zeer gevaarlijk.
Daarom worden er in het algemeen hoge veiligheidseisen gesteld aan golfpijpen.
Golfpijpen worden veel in radarinstallaties en in magnetrons gebruikt.
Mantelstroom

Het is de voedingsleiding die straalt, omgekeerd ontvangt de voedingslijn stoorsignalen van o.a. huishoudelijke apparaten zoals bv schakelende voedingen, dimmers en niet te vergeten 100Hz televisie toestellen. Is er een misaanpassing ( slechte SWR ) zodat deze als antenne werkt? Nee, zelfs de slechtste SWR is niet de oorzaak dat de voedingslijn straalt, egaal of het een open lijn of dat het coax is. Ook een coax leiding kan stralen, en omdat een open lijn (tweedraad) geen ommanteling heeft, treed hier hetzelfde gebeuren op, wat men bij coax “Mantelstromen “ noemt.
H06 03 001 Open lijn-Coaxiale kabel-Golfpijp    20211016

.
Mantelstroomfilter (HF-kits)
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 5
Figuur 4
jj_06_03_001v
N-06-01-001