Verdubbelen van de afstand of verdubbelen van de freq. geeft -6dB

Oftewel de halve uitlezing op de S-meter.(halve spanning).
001

De demping tussen twee verticale halvegolfdipiolen wordt gemeten op een frequentie.
De antennes staan opgesteld in de vrij ruimte.
Als de frequentie wordt verdubbeld en de afmetingen van de halvegolfdipolen hierop worden aangepast, dan zal de demping:

a   3 dB afnemen
b   3 dB toenemen
c  
6 dB toenemen
d   gelijk  blijven