jj_06_02_005v
001

De demping tussen twee verticale halvegolfdipiolen wordt gemeten op een frequentie.
De antennes staan opgesteld in de vrij ruimte.
Als de frequentie wordt verdubbeld en de afmetingen van de halvegolfdipolen hierop worden aangepast, dan zal de demping:

a   3 dB afnemen
b   3 dB toenemen
c   6 dB toenemen
d   gelijk  blijven

002

Een parabolische reflector wordt met een ideale belichter gebruikt op 24 Ghz en heeft daarbij een gain van 30dBi.
Als dezelfde parabolische reflector met eveneens een ideale belichter wordt gebruikt op 47 Ghz, dan wordt de gain:

a   60 dBi
b   36 dBi
c   24 dBi
d   30 dBi