Capacitieve of inductieve impedantie buiten resonantie.
Dat is gemakkelijk:
vbb
Seriekring:

Bij een seriekring kijken we naar de
R-waarden.
Dat is gemakkelijk:
vbb
Parallelkring:

Bij een parallelkring kijken we naar de
I-waarden.
In resonantie is de capacitieve reactantie XC van de kring gelijk aan de inductieve XL.

XL=2*pi*f*L  =  XC=1/(2*pi*f*C)

Is de frequentie nu hoger dan de resonantiefrequentie:

XL wordt groter // Xc wordt kleiner  --->>>
XL > Xc ,dus INDUCTIEF.

XL wordt groter // Xc wordt kleiner  --->>>
Ic > IL, dus CAPACITIEF.

H06 02 003 Capacitieve of inductieve impedantie buiten resonantie     2023 02 07
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
jj_06_02_003v