jj_06_02_003v
001

Een seriekring heeft een resonatiefrequentie van 100 MHz.
Voor 90 MHz gedraagt de kring zich als een:

a   condensator
b   weerstand
c   spoel
d   doorverbinding

002

De ingangimpedantie van een open halvegolf dipoolantenne gedraagt zich beneden de resonantiefrequentie als:

a   inductief
b   reeel en laagohmig
c   capacitief
d   reeel en hoogohmig
003

Om een hf-radioverbinding over een zo groot mogelijke afstand te maken moet de opstralingshoek van de antenne:

a   klein zijn
b   groot zijn
c   groter zijn naarmate de frequentie hoger is
d   zo gekozen worden, dat de F-laag onder een hoek van 45 graden wordt getroffen
004

Een in het midden gevoede halvegolfantenne is in resonantie op 7 MHz.
Bij gebruik van deze antenne op 14 MHz is de impedantie in het voedingspunt:

a   veel hoger
b   sterk capacitief
c   sterk inductief
d   veel lager
005

Een parallelkring heeft een resonantiefrequentie van 100 MHz.
Voor een signaal van 90 MHz gedraagt deze kring zich als een:

a   weerstand
b   spoel
c   condensator
d   doorverbinding