Dipool met sperkringen [traps].
In een G8KW/W3DZZ antenne zorgen twee sperkringen ervoor dat de binnenste dipool geïsoleerd is van het buitenste gedeelte. De kringen of traps hebben een parallelresonantie van ongeveer 7 MHz en vormen daardoor een zeer hoge impedantie voor die frequentie. De zelfinductie van de spoelen samen met de lengte van de draden aan het uiteinde brengen de hele antenne in resonantie op de 80 m band. Vaak zijn er ook resonanties in de 10, 15, en 20 m banden door een (toevallige) verkortende werking van de condensatoren.
Figuur 1
Figuur 2
H06 01 007 &  8 Aperture-antenne     20211016

.