[A1A] CW-zender.
De bandbreedte van een CW-zender is het kleinst, dit komt doordat er alleen maar een toon wordt uitgezonden.
Bij CW is het alleen de toon,250 a 500 Hz.
Sleutelklikken worden vermeden door het toepassen van R/C schakelingen.

BB CW = tone.
Figuur 1
Figuur 2
H05 02 001 & 2 & 3 & 4 Zenders     2023 02 06