[F3E]  FM-zender met PLL.
Frequentiemodulatie is mogelijk door het gebruik van een varicapdiode.
In een FM-zender wordt gebruik gemaakt van één of meer frequentievermenigvuldigers.
Een voordeel van frequentiemodulatie vergeleken met enkelzijbandmodulatie is:
de eindtrap van de zender kan in klasse C worden ingesteld.
De bandbreedte van een FM-zender is het grootst.
Figuur 1
Figuur 2
H05 02 001 & 2 & 3 & 4 Zenders     20211016

.