Reciproke menging [faseruis].
Gevoeligheidsvermindering.
Blokkering.
 
 
Reciproke menging [faseruis].
De lokale oscillator die een mengtrap in een ontvanger voedt heeft steeds een zekere bandbreedte omwille van de faseruis die in elke oscillator ontstaat.
Deze ruis wordt veroorzaakt door de oscilator en kan mengen met een sterk ongewenst signaal. Hierdoor kan een gewenst signaal in de ruis verdwijnen.

Gevoeligheidsvermindering (desensitization).
Dit is het bewust verminderen van de gevoeligheid van een ontvanger, waardoor bovenstaande verstoringen minder snel optreden.

Blokkering:
Dit is de mate waarin een relatief sterk signaal er voor zorgt dat de gevoeligheid van de ontvanger afneemt.

04 04 004 & 5 Intermodulatie, Kruismodulatie     20171023