4 04 Ontvangerspecificaties     >>>>>
Nabijselectiviteit
Verafselectiviteit

Gevoeligheid, ruisgetal
Stabiliteit
Intermodulatie, kruismodulatie
Reciproke menging [faseruis]
Gevoeligheidsvermindering
Blokkering
>>>>>