Amplitudemodulator.
Balansmodulator.
Amplitudemodulator
Amplitudemodulatie, kortweg AM genoemd, is een vorm van modulatie waarbij de amplitude van een signaal wordt gevarieerd om het geluidssignaal of andere informatie door te geven.
Meestal is het signaal de draaggolf van een radiozender waarvan de amplitude in het ritme van het over te brengen geluid gemoduleerd is.
Balansmodulator
Door te moduleren in balansmodulatoren wordt tevens de draaggolf onderdrukt > SSB.
03 08 003 Amplitudemodulator Balansmodulator     20171019
Figuur 1
Figuur 2