001

Een middenfrequentversterker…

a   versterkt het signaal uit de mengtrap en voert het toe aan de detector
b   versterkt het signaal uit de oscillator en voert het toe aan de mengtrap
c   versterkt het signaal uit de detector en voert het toe aan de laagfrequentversterker
jj_03_08_002v
002

De gevoeligheid van een ontvanger wordt in hoofdzaak bepaald door:

A. de detector
B. de oscillator
C. de hf-versterker
D. de lf-versterker
003

In een superheterodyne-ontvanger is de frequentie-afstand tussen de afgestemde frequentie en de spiegelfrequentie:

A. de frequentie van het signaal plus de middenfrequentie
B. de frequentie van het signaal min de middenfrequentie
C. de middenfrequentie
D. tweemaal de middenfrequentie
004

Een amateur wil de spiegelonderdrukking van zijn superheterodyne ontvanger verbeteren.
Welke van de onderstaande mogelijkheden komt hiervoor in aanmerking;

a   de bandbreedte van de laagfrequent versterker verkleinen
b   meer selectiviteit in de hoogfrequent kringen aanbrengen
c   meer selectiviteit in de middenfrequent versterker aanbrengen
d   de stabiliteit van de oscillator vergroten
005

Gegeven:
Fontv = 14MHz
Fmid = 450kHz
fosc is hoger dan fontv

Gevraagd:
Oscillatorfreqentie fosc
spiegelfreqentie
006

Gegeven:
fmid = 450 Khz
fosc = 1,2 MHz

Gevraagd:
fontv ?
007

Gegeven:
font = 3,5 tot 3,8MHz
fmid = 6MHz


Gevraagd:
fosc hoogste en laagste f