Frequentiekarakteristiek.
De stroom zal I = U/Z zijn 100/25 = 4 Amp , door heel de schakeling.

Ur   = I x R   = 4 x 20 =   80 V
UL  = I x XL = 4 x 40 = 160 V
Uc = I x XC = 4 x 25 = 100 V

LUICIUR
Bij een L eerst de U , dan de I
Bij een C eerst de I , dan de U
Bij een R , U en I in fase

Dwz dat de L en C elkaar tegenwerken , 180 graden uit elkaar.!!
Wat resulteert in >>>
 
= 100 Volt
Ic = U / Xc = 100 / 25 = 4   A
IL  = U / Xl  = 100 / 40 = 2.5 A
Ir  = U/R    = 100 / 20 = 5 A
Wat resulteert in >>>
= 5.22 A --->>>  Z = U/It  = 100/5.22 = 19.16 .
De L en de C werken elkaar tegen,
Dus ze heffen elkaar op.

Zonder R zal dus de stroom zeer HOOG zijn
en de Z bijna NUL.
De L en de C werken elkaar tegen
er is of stroom door L of stroom door C.

Zonder R zal dus de spanning zeer HOOG zijn
en de Z HOOG.
Seriekring:
Tekenen van de karakters:
Parallelkring:
LUICIUR

Bij een L eerst de U , dan de I
Bij een C eerst de I , dan de U
Bij een R , U en I in fase.
Dwz dat de L en C elkaar tegenwerken , 180 graden uit elkaar.!!
Tekenen van de karakters:
H03 02 002 Frequentiekarakteristiek     20211015

.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6
Figuur 7
Figuur 8
jj_03_02_002v
Zie jj_01_02_002