Serie- parallelschakeling van spoelen
Spoelen in serie.
De spoelen staan achterelkaar en hebben dezelfde stroom.

Lt =L1+L2

De spoelen worden hier opgeteld , mits ze elkaar niet be´nvloeden met elkaars magnetisch veld.
Ook moeten de wikkelingen van de spoelen dezelfde kant op staan, anders werken ze elkaar tegen.

Lt=L1+L2     3+7=10 Ω.
U=I*Xl    ,dus I=U/Xl 10/10=1A.

De 1 AmpŔre loopt door L1 en L2        SERIE.

UL1=IL1*Xl1      1*3=3V
UL2=IL2*Xl2      1*7=7V
Samen weer          10 V

Opm:
Alle spanningsvallen zijn gelijk aan Ua.
Dit heet
de 2de Wet van Kirchoff.
Spoelen Parallel:
De spanning U is hetzelfde, maar de stromen anders.
Mogen net als weerstanden behandeld worden.

03 01 002 Serie-parallelschakeling van spoelen.     20210202

.
Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
jj_03_01_002v